backstage for show PIROSMANI "Karmic Icon" AW 2017-18